Hemne Motorklubb arrangerer flere treff og festivaler hvert år. Den mest kjente av disse er sannsynligvis som arrangør av midtnorsk Mesterskap flere år på rad, men klubben har også flere andre arrangementer både for medlemmer, andre klubber og publikum. Det gode samarbeidet innad i klubben og sammen med andre motorklubber er med på å skape et solid nettverk som gir flott grobunn for samarbeid og kunnskapsutveksling. Det er høy trivselsfaktor ved de forskjellige arrangementene, og det eneste man trenger er en generell interesse for motor og hjul!

Lisenskurs

Det er obligatorisk for alle å ha lisenskurs fra det året man fyller 9 år. Dette skal dekke de viktigste aspektene ved å kjøre på bane og sørge for at alle har den samme forståelsen for hva deres ansvar er og hvem som har ansvar for hva. Lisenskurset skal også dekke de viktigste lovene og bestemmelsene for, for eksempel, miljøvern, oljesøl og vedlikehold. Barn under 16 år må ha med seg foresatte på kurset, og Hemne Motorklubb arrangerer slike kurs hvert år.

Crosskurs

I tillegg til ordinær trening, så arrangerer også Hemne Motorklubb flere kurs i løpet av året, både med lokale instruktører og aktører som kommer inn utenfra. Et av de mest populære er crosskursene der kursleder kan ta for seg både cross generelt eller en teknikk spesielt. Prisene varierer stort avhengig av hvem som holder kurset, lengden på dette og hvor mange påmeldte som kan være med.

MX-Camp Midt-Norge

I tillegg til varierte og gode kurs, så arrangerer Hemne Motorklubb også flere samlinger og turneringer. Et av disse er MX-Camp. Dette er et arrangement som foregår i begynnelsen av mai og forbeholdes jenter i alle aldre fra og med fylte 5 år. Initiativet ble tatt for å prøve å sørge for at flere jenter ikke bare begynner med sporten, men også fortsetter, da det observeres relativt høyt frafall når jentene kommer opp i tenårene.

Midtnorsk Mesterskap og NM

Som beste motocrossbane i Midt-Norge, så har det raskt blitt ganske naturlig at Hemne Motorklubb er en drivkraft i regionen når det gjelder å arrangere mesterskap, både lokale, regionale og nasjonale. De gode fasilitetene i Stamnesdalen gjør det helt naturlig å holde mesterskapene der.

Det har også hendt at andre motorklubber har fått tilslag for å arrangere mesterskap, men har ikke hatt fasiliteter til dette, slik som da MK Trondheim fikk arrangere NM i motocross i 2015, men ikke hadde bane til dette. Klubbene bestemte seg da for å samarbeide om arrangementet, og klarte på en flott måte å sørge for en folkefest for både store og små i Stamnesdalen. Begge parter anså arrangementet som en stor suksess, da MK Trondheim på sin side har stor medlemsmasse, men ingen egen bane. Hemne Motorklubb på sin side har en flott og velholdt bane, men mange færre medlemmer, noe som har gjort det både økonomisk og arbeidsmessig svært vanskelig for klubben å bære et slikt arrangement helt på egen hånd.

Turer og samlinger

Så langt har Hemne Motorklubb raskt definert seg som en god klubb i nærområdet, og samarbeidet med andre motorklubber er godt og tett. Dette fører til at de ofte reiser til små og store arrangementer sammen med eller hos diverse naboklubber. Blant disse er det en veldig populær treningshelg på Dovre som arrangeres av MK Trondheim i midten av juni.