Fra og med høsten i 2007, kun et år etter at Hemnes åpnet sitt eget motoranlegg, så kunne klubben også skilte med et lavterskeltilbud for de som ønsker å teste ut motocross på bane, men kanskje ikke har lyst eller anledning til å gå til innkjøp av egen sykkel med en gang. På denne måten håper klubben å kunne nå ut til flere interesserte, alt fra hobbyentusiaster og mer ihuga motorfans, til folk som kanskje bare har lyst til å gjøre noe skikkelig kult og annerledes ei helg, en dag eller en uke.

Støtte

Hemne Motorklubb har helt siden klubbens oppstart hatt en god dialog og et godt samarbeid med kommunen. Dette kan man se da kommunen vedtok å kjøpe to motocrossykler i forskjellig størrelse til klubben for å bidra til at flere skulle få mulighet til å prøve motocross i Stamnesdalen. Tiltaket har vist seg å være svært populært, spesielt på sommerstid, og har fått mange positive tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet i kommunen. Tiltaket bidrar til at kommunen kan bidra med et bredere aktivitetstilbud for barn og unge, slik at flest mulig skal være i stand til å finne en aktivitet de trives med, i et miljø der de føler seg inkludert. Dette er også i samråd med Samordning av Lokale Kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT), som jobber for trygge lokalsamfunn og gode oppvekstsvilkår for barn og unge over hele landet.

Organisering

For å kunne leie sykler hos Hemne Motorklubb er man nødt til å ta kontakt med aktivitetsleder den aktuelle uken man ønsker å leie sykkel. Dette ansvaret går på rundgang i klubben, og uten vilje og evne blant de frivillige til å stille opp ville tilbudet ikke vært mulig. Aktivitetsleder har oversikt over hvilke sykler som er tilgjengelig, deres generelle tilstand og hvorvidt disse allerede er leid ut til andre interesserte. Aktivitetsleder har også god kjennskap til banen og syklene, og kan således hjelpe til med å bestemme hvilken sykkel som vil være best egnet for de forskjellige førerne.

Tilbudet er åpent både for barn og unge, og det stilles ikke krav til tidligere erfaring. Banen i Stamnesdalen er godt utstyr med både en stor bane og egen barnebane, noe som gjør at de minste trygt kan utfolde seg på mindre sykler uten å være redd for å være «i veien». De litt eldre barna får raskt anledning til å leke seg med større sykler, og det er ofte mye spenning og moro knyttet til å få lov til å kjøre sykkel med flere hestekrefter.

Åpningstider

Banen har faste åpningstider tirsdag (17.00-21.00), torsdag (17.00-21.00) og lørdag (12.00-17.00), og alle kan delta etter evne og anledning. Utover dette arrangerer Hemne Motorklubb også flere arrangementer slik som treningssamlinger, kurs og turneringer der banen kan være åpen utover de ordinære åpningstidene. Per 2007 ble det tatt en avgift på 500 kroner per trening for ikke-medlemmer for utleiesykler og 400 kroner for medlemmer. Innbakt i denne prisen er lisens, baneavgift og eventuelt medlemskap for ikke-medlemmer.

Åpent for alle

Det har alltid vært viktig for Hemne kommune og Hemne Motorklubb at det skal være mulig for mennesker fra alle samfunnslag og alle bakgrunner å kunne føle seg velkommen i Stamnesdalen. Det er derfor viktig å understreke at alle er velkomne, uansett bakgrunn og tidligere erfaring eller kompetanse. Motocross er en sosial og fartsfylt hobby som passer for de aller fleste, og miljøet i klubben er svært godt. Mange andre motorklubber rundt om i Norge merker for tiden en stor økning i interessen hos jenter og i noen tilfeller får de flere nye kvinnelige medlemmer enn mannlige. Dette er svært positivt og viser at likestillingsarbeidet fungerer.