Trives du med motorsport? Synes du det er få ting som slår en god doning med grom motor og god fremdrift? Er du stiv og støl etter ukas strabaser og kunne tenke deg en avslappende kveld i godt selskap?

Hemne Motorklubb har alt det, og mer! Med en fantastisk bane på Stamnesdalen, som brukes flittig av både store og små flere ganger i uken har klubben raskt utviklet seg til å bli et samlingspunkt i kommunen, både på og utenfor banen. Utenom faste treningsdager arrangerer Hemne Motorklubb også klubbkvelder der man kan komme for en god prat om motorsykler, bil og alt annet som måtte være på agendaen. Dette har vist seg å være et populært tiltak, der motorentusiaster kan møtes over en kopp kaffe eller brus for å diskutere hva det skulle være.

Samlingspunkt

Helt siden klubbens stiftelse i 2001 har det vært et tydelig formål at klubben skal kunne gi et tilbud til og kunne være et samlingspunkt for kommunens barn og unge. Dette gjøres i samarbeid med kommunen og tiltak for å støtte en trygg og sikker oppvekst, da dette gang på gang har vist seg å være essensielt når det gjelder kriminalitetsforebygging og godt miljø generelt. Klubben er således en viktig arena der store og små kan samles rundt en felles interesse. Dette skaper igjen et nettverk rundt barn og unge der de føler seg trygge og har voksenpersoner de kan stole på.

Utvikling

Klubbkveldene er også en god arena for å dele nyheter og vurdere veien videre. Her kan man, for eksempel, planlegge den kommende tiden, diskutere hvorvidt man ønsker å dra på forskjellige turneringer, eller diskutere nye og stigende talenter som kan komme til å vokse seg store både nasjonalt og internasjonalt dersom disse får den nødvendige støtten og nettverket. Klubbkveldene kan også være en god arena for å diskutere inkludering og andre arrangementer i klubben, slik som kurs og grillkvelder.

Kjøp og salg

Det foregår naturlig nok ganske mye kjøp og salg av utstyr innad i en motorklubb. Dette har blant annet å gjøre med at dette er en svært populær sport blant barn og unge, og disse har en tendens til å vokse ut av både kjøredress og sykkel. Det er også annet utstyr som brukes på bane i forhold til på vei, og det er derfor et stort miljø for kjøp og salg av utstyr. Klubbkveldene er en god arena for å diskutere mulighetene her. Fordi banesykler er for spesielt interesserte blir salg og bytte gjerne gjort mellom venner og kjente, og det er derfor ofte transaksjoner bygget på tillit og ærlighet. Skulle noen selge mer enn de lover, så vil dette raskt bli oppdaget!

Kunnskapen og kameratskapet innad i klubben kommer også godt med når yngre utøvere ønsker å kjøpe utstyr. På klubbkveldene kan de komme og diskutere helt konkrete vurderinger, og få hjelp og råd av andre, mer erfarne førere slik at de gjør et godt valg og føler seg verdsatt.