Fra og med 1. mars i 2009 kunne medlemmer og støttespillere i lokalsamfunnet være med på å støtte Hemne Motorklubb gjennom grasrotandelen hos Norsk Tipping. Denne ordningen har vist seg svært populær og viktig for små lokallag rundt om i det ganske land, og står for en ikke uviktig del av årsbudsjettet for mange lokallag.

Grasrotandelen

Ordningen fungerer slik at en person kan velge et lag eller en forening som er registrert hos Norsk Tipping, og når denne spiller kan inntil 5 % av beløpet det spilles for gå til laget eller foreningen. Unntaket her er spillene Multix og Instaspill der inntil 10 % av spillinsatsen går til grasrotandelen etter fradrag for gevinst. Grasrotandelen gjelder kun for spillere som er registrerte kunder hos Norsk Tipping, og gjelder derfor ikke flaxlodd eller andre spill som ikke krever kundetilknytning.

Helt siden Norsk Tipping ble opprettet har det vært bestemt at overskuddet fra spillene skulle gå til samfunnsnyttige formål. Dette har ført til flere forbedringer i aktivitetstilbudet for store og små i hele Norge, og det bygges nesten ikke et eneste idrettsanlegg i Norge i dag som ikke har mottatt noe form for støtte fra selskapet. Gjennom grasrotandelen ønsket Norsk Tipping at spillerne selv skulle kunne bestemme over hvordan dette overskuddet skulle fordeles, og ordningen har vist seg å være en stor suksess for store og små både i byer og distrikter. Slike tiltak kan på en beskjeden måte også hjelpe til å motvirke fraflytting i distriktene ved at en større andel av pengene forblir i nærområdet.

Krav til foreningen

For at foreningen eller laget skal kunne få støtte fra grasrotandelen, så må denne være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Når foreningen her fyller ut en såkalt «Samordnet registermelding», så finnes det en mulighet for å hake av for hvorvidt foreningen skal delta i grasrotandelen.

Til tross for at flere velger å støtte lag de har tilknytning til i sitt lokalsamfunn, så finnes det ikke noen geografisk begrensning for hvem man kan støtte. Det eneste kravet er at laget eller foreningen oppfyller vilkårene som er satt for å være en del av ordningen og at de må drive lokal eller regional virksomhet.

Ikke bare fotball

Da grasrotandelen ble lansert i 2009 var det mange som begynte å assosiere denne med fotball og idrett. Disse er store mottakere av midler fra grasrotandelen, men de er langt i fra de eneste. Midlene er åpne for alle som kvalifiserer innen både sport og kultur. Både idrettslag, korps, turforeninger, kor, naturvernforeninger, motorsport og mange andre forskjellige lag og foreninger står på listen over grasrotmottakere. Til tross for det enorme potensialet grasrotandelen har for langvarig og stabil inntekt for foreningene, så er det per 2017 kun i overkant av 250 forskjellige organisasjoner som er registrert. Det er også flere kunder av Norsk Tipping som ikke har valgt å støtte et lag eller en forening, så her er det enormt potensiale.

For eksempel hjelper grasrotandelen Oslo Sopp- og Nyttevekstforening i deres dugnadsarbeid. Foreningen er en av mange som arrangerer gratis soppkontroll over hele landet når sesongen først tar til, noe som er viktig for at folk skal våge å gjøre seg nytte av det mangfoldet som finnes i naturen. Andre solskinnshistorier er korps som unngår nedleggelse og veldedige organisasjoner som Barnekreftforeningen, som er i stand til å tilby bedre oppfølging og støtte ved hjelp av grasrotmidlene. Foreninger som før bare så vidt klarte å overleve ser nå at de kan ha mulighet til å ikke bare blomstre, men også utvide og tilby et større og mer variert tilbud til sine medlemmer, og ikke minst vedlikeholde det utstyr og eventuelle lokaler de allerede har. Dette gjør igjen at foreningene vil virke mer forlokkende på nye medlemmer, slik at medlemsmassen og tilbudet kan økes ytterligere.